vägen

Åker förbi skog. Vart är jag på väg? Finns det någon mening? Bilar överallt. Snart är vi framme. Vad är det vi söker? Lycka? Men varför tar då inte vägen slut?

människan

Finns himlen? Finns mörkret? Finns jag? Finns du? Finns något? Lever vi bara i en limbo av lögner? Jag finns, du finns, men i en annan verklighet, på andra villkor.

mot ovisheten

Alla står i en klump. Unga gamla. Jag. I mitten. rädd är jag inte. Alla unga har converse. Jag har arbetsskor. Alla ser så unga ut och ingen av dem vet var dem är på väg i livet. Hur ska dem veta? Ingen vet. Jag stiger på en buss, alla ungdomar stiger på en annan. Min buss går hem, deras går till ovisheten

RSS 2.0